top of page

Om oss

Sandefjord Islamske Senter er et sosialt sted der man kan be og ha sosialt samvær, og et læringssenter der både store og små øke sin kunnskap om islam. Det foregår ulike typer aktiviteter ved Sandefjord Islamske Senter, som daglig bønn, fredagsbønn, skole for barn som er motiverte for å lære arabisk, foredrag og masse mer. 

Islamic Book

Historie

Sandefjord moské ble først etablert i 2005. I flere år har moskeen leid inn lokaler. Det sist leid inn lokalet, tidligere eid av Røde Kors ved Rådhusgata 1 i Sandefjord, ble kjøpt opp av Amanastiftelsen i 2016. Sandefjord Islamske Senter har siden holdt til i dette bygget.

bottom of page